L-ilbies tal-maskra / Wearing of masks

Għeżież Ġenituri/Kuraturi
L-ilbies tal-maskra fl-iskejjel mhux ser jibqa’ iktar obbligatorju, imma aħna xorta ser inħeġġukom
biex uliedkom jibqgħu jilbsu l-maskra biex b’hekk nieħdu ħsieb is-saħħa ta’ xulxin. Ftakru li fl-iskola
hemm edukaturi, ħaddiema, studenti u familjari li jistgħu jkunu vulnerabbli. Barra minn hekk bl-ilbies tal-maskra innaqqsu aktar il-possibiltà ta’ tħarbit fit-tagħlim fl-aħħar term ta’ din is-sena
skolastika.
Grazzi
E.Jones
Kap tal-Iskola


Dear Parents/Guardians
The wearing of masks is no longer mandatory in schools, however we are still encouraging our
students to keep on wearing masks so as to safeguard everyone’s health. Remember that there
might be educators, staff members, students and family members who are vulnerable. In addition,
the wearing of masks would help reduce disruptions in teaching and learning during the last term
of this scholastic year.
Thanks
E.Jones
Head of School

Add Comment