Parents’ Day / Jum il-Ġenituri

Dear Parents,

Kindly be informed that on Thursday 11th and Friday 12th February 2021 we will be having a VIRTUAL PARENTS’ DAY for all students, (both Year 7 and Year 8). STUDENTS do not have school on the day. Therefore, the Parents’ Meeting will be held online.

In the coming days you will be receiving further details from our end to fill in your appointment in the stipulated time.

Thank you.

Regards

Ms. Marita Abdilla

——————————————————————————————————————–

Għeżież ġenituri/gwardjani

Nhar il-Ħamis 11 u l-Ġimgħa 12 ta’ Frar 2021, se jkun JUM IL-ĠENITURI  VIRTWALI għall-istudenti  kollha tal-iskola (is-seba u tmien sena). Għalhekk dakinhar, it-tfal MHUX ser ikollhom skola.

Il-laqgħa tagħkom mal-għalliema ser issir online .

Fil-ġranet li ġejjin għandkom tirċievu aktar d-dettalji rigward iffissar tal-appuntament fiz-zmien stipulat.

Grazzi.

Ms Marita Abdilla
M.Ed. (Planning and Admin in Educ), B.Ed(Hons),
PG:Dip in Educ. (Admin & Mgt).

Add Comment