Viva l-Ftajjar!

Amalgamajna żewġ lezzjonijiet flimkien: il-Malti u l-Ekonomija Domestika.

Jiena bħala għalliema tal-Malti u Ms Buhagiar bħala għalliema tal-Ekonomija Domestika u anke fir-rwol ta’ Mentor, kull sena ningħaqdu flimkien b’uħud mill-istudenti tagħna sabiex inħawruftira tajba.  

Ovvjament jiena nkun ili nippreparahom bit-topik tal-Kmand u dwar kif għandna nsegwu riċetta bl-istruzzjonijiet tagħha.

L-istudenti kienu jidhru f’posthom fil-laboratorju tal-Ekonomija Domestika għaliex appena daħlu, mill-ewwel bdew jilbsu l-fradalu l-kpiepel.  Kienu huma li bdew jgħinuni minn fejn irrid noħroġ l-injama għat-tqattigħ, is-skieken, il-frieket u l-imgħaref. Jiena ħallejt f’idejhom biex imexxuni. Il-ħobż agħtih lil min jaf jieklu!!

Kulħadd dar madwar l-imwejjed u ħassejtni qisna familja waħda!  Jien naqralhoml-istruzzjoni u huma jesegwixxu.  Ms Buhagiar b’għajnejn ta’ seqer tara li dak kollu li għallmithom, qegħdin iwettquh!!

U fl-aħħar ma naqsux li naddfu warajhom u ħallew il-laboratorju nadif.

Grazzi għeżież studenti,

Ms Buhagiar u Ms Micallef

Daqqet il-qanpiena tal-brejk!

Għall-erwieħ!  X’ġuħ għandna!

L-istudenti kollha ħarġu għalenija lesti biex jindafru mal-ftira li ħejjew b’ tant dedikazzjoni!

Add Comment