Wearing of earrings and similar piercing accessories

Ilbies ta’ msielet u aċċessorji ta’ titqib simili

Fid-dawl tar-reazzjoni li kien hemm, il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol sema’ lill-edukaturi, ’il-ġenituri u ’l-istudenti fuq is-sitwazzjoni tal-ilbies tal-imsielet.

Minħabba li nemmnu li din is-sitwazzjoni ġġib magħha issues ta’ saħħa u sigurtà, u fil-fatt f’numru t’attivitajiet sportivi madwar id-dinja l-imsielet mhux permessibli propju minħabba l-periklu li jġibu magħhom, qiegħed jiġi ssuġġerit li l-istudenti jistgħu jilbsu par imsielet buttun żgħir, waħda f’kull widna, dejjem jekk ma jkunx ta’ xkiel għas-saħħa u s-siġurtà tagħhom u t’oħrajn madwarhom.

Grazzi tal-koperazzjoni.

Is-Sa Maria Mc Namara
Direttur Ġenerali
Servizzi Edukattivi

Wearing of earrings and similar piercing accessories

Keeping in mind the reaction generated by this direction, the Ministry for Education and Employment took feedback from educators, parents and learners regarding wearing of earrings.

Since we believe that this situation is related to health and safety circumstances and in fact a number of sports activities around the world, do not allow athletes to wear earrings, it is being suggested that learners may wear a pair of small studs, one on each ear, as long as wearing them will not cause any health and safety issues to the learners or persons around them.

Thanks for your cooperation.

Ms Maria Mc Namara
Director General
Educational Services

Add Comment